เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
04.00-05.00   Live Score Report
05.00-06.00 คุยข่าวเล่าเรื่อง รอบทิศเศรษฐกิจสุดสัปดาห์
06.10-07.00 เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ ครูหญิงกับครูหยุยมาคุยกัน
07.00-08.00 ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (ช่วงถ่ายทอดทุกเครือข่าย)
08.00-08.02 เคารพธงชาติ (ช่วงถ่ายทอดทุกเครือข่าย)
08.02-08.30 จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปาฐกถาธรรม
08.30-09.00 พบประชาชน Healthy Flavor
09.10-10.00 *   เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เสาร์เช้าเล่าข่าวลึก เคาะข่าวเด่น
       ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์      
10.10-11.00 *    Business Move CSR Variety Life Variety
        จิระ ห้องสำเริง        
11.10-12.00  Business Line&Life To Be Number 1 Variety
12.00-13.00 ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (ช่วงถ่ายทอดทุกเครือข่าย)
13.00-14.00 *    มหานครในมุมมองใหม่ มองเขาดูเรา
     ไกลกังวล วัชรานนท์กุล      
14.10-15.00 *   ชั่วโมงทำงาน พูดจาภาษากฏหมาย ขับกับอ้วนสินธุ์ชัย
       รศ.สุขุม นวลสกุล, ดร.เสรี วงศ์มณฑา  และโอวาท พรหมรัตนพงศ์        
15.10-16.00 เม้าส์เกินร้อย Insideพลังงาน เวทีคนไทย
16.10-17.00 Make Money Smart Eat
Smart Buy
Blue Fan Radio
17.10-18.00 จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน จับประเด็นข่าวสุดสัปดาห
18.00-18.02 เคารพธงชาติ (ช่วงถ่ายทอดทุกเครือข่าย)
18.02-19.00 ทั่วฟ้าคมนาคม
19.00-19.30 ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (ช่วงถ่ายทอดทุกเครือข่าย)
19.30-20.00 ลูกทุ่งสุขภาพ คนดีของสังคม
20.00-20.30 ข่าว / รายงานพิเศษ / สารคดี (ช่วงถ่ายทอดทุกเครือข่าย)
20.30-21.00 Energy Time Live Score Report
21.10-22.00 สน.ฟุตบอลไทย
22.10-23.00
23.10-24.00 รู้ทันบอลไทย
00.10-01.00 Euro League Focus SSบอลไทย
01.10-02.00
02.00-03.00 บอลไทยฮาร์คอร์
03.00-04.00
ข่าวต้นชั่วโมง 06.00 น., 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 14.00 น., 15.00 น., 16.00 น., 17.00 น.,
21.00 น., 22.00 น., 23.00 น., 24.00 น., 01.00 น.
   
1) รับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.50 MHz.
2) ผลิตรายการเอง
3) ร่วมผลิตรายการกับบริษัทฯหรือหน่วยงานอื่น


 

เลขที่ 48/5-6 ชั้น8 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310